Logga in

Kvinnor och män i Sverige ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen har formulerat utifrån detta sex delmål. Dessa delmål är grunden till strategin Jämställt Blekinge 2018 – 2026 som vi har tagit fram för Blekinge. Strategin har utmynnat i två handlingsplaner för länet; en för våldsarbetet och en för mål ett till fem. Prioriterade områden som har identifierats är utbildning, ekonomi och hälsa. Det är utifrån detta som nätverket hämtar sin energi och inriktning.

Det är den verkställande gruppen, V-gruppen, som ombesörjer att handlingsplaner blir aktiviteter på alla plan och på alla håll i länet. Du finner våra kontaktuppgifter under ”kontakter” om du vill veta mer, bli medlem, få möjligheter till utbildningar eller har innovativa idéer för mer jämställdhet för länet!

Sveriges sex jämställdhetspolitiska mål

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Namn Beskrivning Filtyp
Jämställt Blekinge 2018-2026 Strategi .pdf