Logga in

Här samlar vi statistik och analyser om hur jämställt Blekinge är. Om du vill titta på de senaste nyckeltalen för jämställdhet enligt Agenda 2030, hittar du dessa för din kommun och region på www.kolada.se

Detta är kortfattat en databas med massa bra saker, vi samlar bland annat rapporter här.

I Blekinges befolkningsrapport finns statistik och analys av Blekinges befolkningsutveckling nedbrutet på kvinnor och män. Rapporten uppdateras varje år. Källa www.regionblekinge.se

 

Namn Beskrivning Filtyp
På tal om kvinnor och män 2016 Statistik .pdf
Blekinges Befolkningsutveckling 2017 Statistik .pdf
Utbildning och kompetens Statistik .pdf
Inkluderande bilder Rapport .pdf
Lösningar på normbundna studie- och yrkesval. Rapport .pdf
Metoder för medvetna studie- och yrkesval. Rapport .pdf

Befolkningsförändringar i Blekinge 2000-2017

Invandring ligger bakom Blekinges befolkningstillväxt. Samtidigt flyttar framför allt unga från Blekinge till andra län och det föds färre än det dör i Blekinge.

Befolkningspyramid i Blekinge och i riket 2017

Blekinge har en större andel äldre kvinnor och män än i riket. Andelen personer i arbetsför ålder (20–64 år) är lägre i Blekinge jämfört med riket. Bland unga främst upp till 10 årsåldern är det i Blekinge relativt sett färre i jämförelse med riket.

Yrken 2016 – Kvinnor och män arbetar inte bara i olika branscher utan också med olika yrken

Sveriges arbetsmarknad är väldigt könsuppdelad. I listan visas de största yrkesgrupperna för män respektive kvinnor och könsfördelningen i dessa. I de största yrkena för kvinnor och män är könsfördelningen väldigt ojämn dvs i yrken där många kvinnor arbetar är det få män och tvärt om.

Utbildningar läsår 2017/2018 - Flickor och pojkar väljer olika program!

Flickor och pojkar läser olika gymnasieprogram, uppdelningen speglar branschstrukturen på arbetsmarknaden i länet.