Logga in

Förändringsagenter för jämställdhet är ett koncept vi har arbetat fram i Blekinge. Utgångspunkten är att ledare och chefer i Blekinges organisationer sätter upp riktningen för arbetet gemensamt och i den egna organisationen men för att få genomförande kraft finns rollen förändringsagent som har metoder och nätverk för att driva förändringsprocesser framåt. Inom ramen för nätverket kan förändringsagenterna hämta kunskap och goda exempel från kollegor som jobbar i andra organisationer.