Logga in

Jämställdhetsnätverket samlar kraften i Blekinge för att driva jämställdhetsarbetet framåt. I nätverket ingår myndigheter, regionala organisationer, kommuner och privat näringsliv. Nätverket har sin bas i strategin Jämställt Blekinge 2018-2026.

Huvudnätverket med chefer och ledare samordnas av Länsstyrelsen Blekinge. För att få genomförandekraft finns även undernätverk med olika fokus: HR, kommunikation och kompetensförsörjning. Under arbetets gång har även rollen förändringsagent vuxit fram. Förändringsagenten har till uppgift att stödja förändringsprocesserna i sin egen organisation och genom samverkan med andra bidra till att den gemensamma kunskapen och förståelsen ökar. Bland annat delar vi med oss till varandra av metoder och goda exempel.