Logga in

Jämställdhetsnätverket samlar kraften i Blekinge för att driva jämställdhetsarbetet framåt. I nätverket ingår myndigheter, regionala organisationer, kommuner och privat näringsliv. Nätverket har sin bas i strategin Jämställt Blekinge 2018-2026.

Huvudnätverket med chefer och ledare samordnas av Länsstyrelsen Blekinge. För att få genomförandekraft finns även undernätverk med olika fokus: HR, kommunikation och kompetensförsörjning. Under arbetets gång har även rollen förändringsagent vuxit fram. Förändringsagenten har till uppgift att stödja förändringsprocesserna i sin egen organisation och genom samverkan med andra bidra till att den gemensamma kunskapen och förståelsen ökar. Bland annat delar vi med oss till varandra av metoder och goda exempel.

Namn Beskrivning Filtyp
Info till webben jamstalltblekinge.nu Läs presentationen .pdf